Hjemmesiden er lukket

Voerladegård Vandværk fusionerede d. 01. januar 2021 med Skanderborg Forsyning og al kontakt skal derfor rettes til Skanderborg Forsyning

Forsyningen har telefontid mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-12 på 87 93 93 93.

Mails kan sendes til service@skanderborgforsyning.dk, hvorefter Skanderborg Forsyning vil svare så hurtigt som muligt.

Læs mere om forbrug, regning, spareråd, vandforsyning og spildevandsafledning på Skanderborg Forsynings hjemmeside www.skanderborgforsyning.dk.

Til VVS-installatøren

Vandanmeldelser i forbindelse med tilslutning af nye ejendomme eller ved ændringer i vandinstallationer skal anmeldes her: https://www.skanderborgforsyning.dk/om-os/formularer/vandanmeldelse

Døgnvagt ved akutte problemer

Ved akutte problemer med vandforsyningen – eller afledningen af spildevand, som Skanderborg Forsyning også står for – kan du komme i kontakt med vagten hele døgnet på samme telefonnummer: 87 93 93 93. Blot skal du vente til efter den indledende besked, hvor du kan trykke dig videre til vagttelefonen for vand eller spildevand.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Skanderborg Forsyning byder velkommen til vandforbrugerne i Voerladegård

Voerladegård Vandværk er pr. 1. januar 2021 fusioneret ind i Skanderborg Forsyning. Undervejs i fusionsprocessen har vi brugt navnet Skanderborg Vand, men der vil stå Skanderborg Forsyning på regningerne og derfor bruger vi det også her.

Fusionen betyder nye kontaktmuligheder, nye betalingsforhold og nye målere, som er godt i gang med at blive installeret hos alle forbrugere i området.

Henvendelser omkring vandforsyning
Alle henvendelser om vandforsyning i Voerladegård-området skal fremover ske til Skanderborg Forsyning.
Forsyningen har telefontid mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-12 på 87 93 93 93.
Mails kan du sende til service@skanderborgforsyning.dk, hvorefter Skanderborg Forsyning vil svare så hurtigt som muligt.

Døgnvagt ved akutte problemer
Ved akutte problemer med vandforsyningen – eller afledningen af spildevand, som Skanderborg Forsyning også står for – kan du komme i kontakt med vagten hele døgnet på samme telefonnummer: 87 93 93 93. Blot skal du vente til efter den indledende besked, hvor du kan trykke dig videre til vagttelefonen for vand eller spildevand.

Årsafregning for 2020 og fremtidig afregning hos Skanderborg Forsyning
Alle forbrugere i Voerladegård Vandværks område modtager i slutningen af januar 2021 årsafregning for 2020 fra Voerladegård Vandværk. Eventuelle spørgsmål vedrørende årsafregningen henvises til Nis Heissel på telefon 26 16 55 88 eller e-mail til formand@voerladegaardvandvaerk.dk.
Skanderborg Forsyning opkræver herefter betaling for vandforsyningen to gange om året sammen med opkrævningen for spildevandsafledning, som man som husejer på det offentlige kloaknet i forvejen betaler.
Første opkrævning fra Skanderborg Forsyning er acontobeløb for første halvår 2021, som bliver udsendt i slutningen af februar med betalingsfrist den 10. marts 2021. Aconto for andet halvår 2021 bliver opkrævet i september. Første årsafregning for forbrugerne i Voerladegård-området falder i februar 2022.
Læs mere om forbrug, regning, spareråd, vandforsyning og spildevandsafledning på Skanderborg Forsynings hjemmeside www.skanderborgforsyning.dk.

Vandværket
Drikkevandet i Voerladegård leveres fortsat fra vandværket på Kirkedalen i Voerladegård, men det er Skanderborg Forsyning, der varetager drift og vedligeholdelse.

Nye vandmålere
Udskiftning af vandmålere til nye elektroniske målere går planmæssigt. Mange har allerede fået nye elektroniske målere monteret og resten bliver monteret i  de kommende dage.

Afvikling af andelsselskabet
Voerladegård Vandværks  afgående bestyrelse arbejder i de kommende måneder med alt det praktiske i forbindelse med afvikling af andelsselskabet. 

Venlig hilsen med de bedste ønsker om et godt nytår.


                           Afgående bestyrelse for
                          Voerladegård Vandværk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Det blev en klar afgørelse!

Den ekstraordinære generalforsamling viste et markant ja til fusionering med Skanderborg Vand.
59 stemte for 1 stemte imod og 1 var blank.
Det betyder, at Skanderborg Vand overtager den fulde drift og administration den 1/1-2021, hvor andelsselskabet Voerladegård Vandværk opløses.
Bestyrelsen er glad for den store opbakning til fusioneringen og går nu i gang med en lang række opgaver i forbindelse med overdragelse og opløsning.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar