Vilholt Vandværk er ophørt

Vilholt Vandværk  er den 18. okt.  nedlagt og forsynes nu med vand fra Voerladegård Vandværk via en ny vandledning, som er gravet ned syd om Pinddal Mose fra Grønskovvej til Højlundvej.  Årsagen til lukning af det lille vandværk er, at boring og inventar er nedslidt og at produktion af vand på det lille vandværk ikke har været rentabel.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

92 vandmålere er udskiftet

Elektronikken til fjern-aflæsning af vandmålere, som blev udskiftet i 2013, har været af dårlig kvalitet. Mange målere, som er placeret i målerbrønde, har ikke kunnet aflæses elektronisk og mange har været dugget i en sådan grad, at manuel aflæsning også har været vanskelig. Derfor har vi udskiftet 92 vandmålere. Kontrol af øvrige i målerbrønde viser ingen dug. Det kan dog næppe undgås, at dug – kondensvand – igen vil forekomme, når temperatursvingninger indtræder efterår og vinter. Hvis du vil holde kontrol med dit vandforbrug og har svært ved at aflæse grundet dug, prøv da at banke med let hånd på vandmåleren, hvorved kondensvand normalt fordeler sig og gør aflæsning muligt.

Vandværket forsætter med den årlige elektroniske aflæsning til brug for årsopgørelsen. Du skal således ikke selv indberette dit vandforbrug.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny formand for Voerladegård Vandværk

Ved generalforsamlingen den 11. april blev Anders Bjarrum Laursen valgt som ny formand. Han afløser Arne Rodsted, som efter mange år som formand ikke ønskede at fortsætte.

Endvidere ønskede kassereren Peter Steensen og bestyrelsesmedlem Lejf B Olsen ikke genvalg. Som ny kasserer blev valgt Leif Ifversen Olesen.

Se referatet Generalforsamling 2016

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Vi har testet vores vandure

Test af elektronikken til fjern aflæsning på vandurene den 22. 0g 23. marts 2016 viste at 91  ikke virkede. Vi forventer udskiftning i løbet af april mdr. Bemærk venligst at tælleværket på urene ikke er påvirket.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamlingsreferat 2015

Generalforsamling 2015

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Velkommen Voerladegård Vandværks hjemmeside

Velkommen til Voerladegård Vandværks hjemmeside.

Målet med siden er at give nem adgang til praktiske og faktuelle oplysninger om vandværket i Voerladegård.

Bestyrelsen har åbenhed og let tilgængelig information som primære mål med disse sider, er der stadig information der mangler, er det bare at tage kontakt til os.

Bestyrelsen
Voerladegård Vandværk

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar