INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020

 

INDKALDELSE

TIL

GENERALFORSAMLING i VANDVÆRKET

Onsdag den 9. sept. kl. 19,00  i

Forsamlingshuset, Holmedal 54, Voerladegård

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år fremlægges.
 5. Behandling af indkomne forslag
  • a) Bestyrelsen fremlægger forslag til afstemning om en fusion med Skanderborg Vand A/S, som vil betyde, at selskabet får ansvaret for at forsyne forbrugerne i Voerladegård Vandværk med drikkevand. Bestyrelsen belyser inden afstemningen fordele og ulemper samt økonomiske konsekvenser ved en fusion.
  • b)Michael Møllgaard fremlægger forslag om vedtægtsændringer m.v. Se forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.                                                                              På valg til bestyrelsen er Anders Bjarrum Laursen og Leif Ifversen Olesen,  der                 begge modtager genvalg. Desuden opstiller Michael Møllgaard til bestyrelsen.                 På valg som suppleant er Benny Andersen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen vil blive afviklet med respekt for gældende “corona-regler”. Alle er velkommen, men afhængig af antal fremmødte kan det blive nødvendigt at indskrænke deltagelse til  1 tinglyst ejer fra den enkelte forbrugsejendom.

Begrundelsen for, at bestyrelsen anbefaler en fusion er, at Voerladegård Vandværk møder voksende krav til administration og dokumentation samt udfordringer med miljø og drift. Krav som det vil koste investeringer i millionklassen i det kommende år at leve op til. Ved en fusion får Skanderborg Vand ansvaret for forsyningssikkerheden for drikkevand til forbrugerne i Voerladegård.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen sammen med Skanderborg Vand belyse de fremtidige muligheder efter en fusion, inden for både økonomi, drift og miljø.

Bestyrelsen samarbejder med Skanderborg Vand om mere information om en eventuel aftale og kontrakt.

Informationen vil blive gjort tilgængelig her på Voerladegård Vandværks hjemmeside i god tid inden generalforsamlingen. Klik her for at se mere information

Der er endvidere indkommet et forslag fra medlem Michael Møllgaard om vedtægtsændringer mv., som vil blive behandlet på generalforsamlingen under punktet ”Behandling af indkomne forslag”. Michael Møllgaards forslag kan ses her 

VIGTIGT

Bestyrelsen håber, at der bliver stor tilslutning til den kommende generalforsamling, da der skal behandles og tages beslutning om vidtgående forslag.

Hvem er medlem af Voerladegård Vandværk?

Alle, der ejer tinglyst fast ejendom eller ejerlejlighed, og som modtager vand fra Voerladegård Vandværk, er medlem.

Et medlem (forbrugsadressen) har kun èn stemme uanset antal tinglyste ejere og uanset antal ejendomme. Der kan gives fuldmagt til èn anden tinglyst ejer. En tinglyst ejer kan dog kun – ud over egen stemme – afgive yderligere èn stemme for et andet medlem. Skabelon til en fuldmagt kan hentes her – Hent som word    Hent som PDF

Se vandværkets vedtægter – Klik her.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.