INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

          Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.30

Forsamlingshuset, Holmedalen 54, Voerladegård.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
  2. Information fra den ordinære generalforsamling den 9. september, hvor mere end 2/3 af de fremmødte  – inkl. fuldmagter – besluttede at stemme ja til det af bestyrelsen fremsatte og belyste forslag om, at Voerladegård Vandværk a.m.b.a. opløses og fusioneres med Skanderborg Vand A/S den 1. januar 2021. Ifølge § 8 i vedtægterne kræves, at samtlige stemme-berettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 stemmer ja til forslag om fusionering og opløsning. Hvis dette ikke er tilfældet, som her, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer ja. Derfor indkaldes til ekstraordinær general-forsamling med følgende punkt:
  3. Endelig afstemning om forslaget fremsat og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. september 2020 om fusionering med Skanderborg Vand A/S og opløsning af Voerladegård Vandværk a.m.b.a. 
  4. Eventuelt.

Hvem kan stemme, hvem er medlem og hvordan med fuldmagter?

Et medlem (forbrugsadressen) har kun èn stemme uanset antal tinglyste ejere og uanset antal ejendomme. Alle, der ejer tinglyst fast ejendom eller ejerlejlighed, og som modtager vand fra Voerladegård Vandværk, er medlem.  Der kan gives fuldmagt til èn anden tinglyst ejer. En tinglyst ejer kan dog kun – ud over egen stemme – afgive yderligere èn stemme for et andet medlem. Se nærmere i vedtægterne.

Skabelon til en fuldmagt kan hentes her – Hent som word    Hent som PDF

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.