Indkaldelse til generalforsamling 2019

Generalforsamling i Voerladegård Vandværk afholdes  tirsdag den 30 April kl 1900  i Menighedshuset, Kirkedalen 9, Voerladegård.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år fremlægges.
  5. Behandling af indkomne forslag.                                                                                                         I fortsættelse af beslutningen på generalforsamlingen i 2018 vil bestyrelsen                     redegøre for de indtil nu foreliggende undersøgelser om fusionering med                         Skanderborg Forsyningsvirksomhed.                                                                                         Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilsagn til, at bestyrelsen fortsætter                   udredningen.
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.                                                                            På valg til bestyrelsen er Benny Andersen, der ikke ønsker genvalg, samt  Torben            Grøn og Nis Heissel, der begge modtager genvalg.                                                                  På valg som suppleant er Per Balling, der ikke ønsker genvalg.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.