Generalforsamlingen 29. april 2020 udsættes

Generalforsamlingen 29. april 2020 udsættes

Voerladegård Vandværks årlige generalforsamling, der er planlagt til at blive afholdt den 29. april, udsættes på grund af den danske regerings anbefalinger og restriktioner, som er indført på grund af coronavirus. Når det igen er muligt at samles indkaldes til ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, indkaldelse vil ske jf. vedtægterne ved annoncering i lokal avis samt med angivelse af opdateret dagsorden på hjemmesiden.

Da bestyrelsen på generalforsamlingen vil fremlægger forslag til afstemning om fusionering med Skanderborg Vand A/S og nedlæggelse af Voerladegård Vandværk a.m.b.a., er det planen, at der på Voerladegård Vandværkets hjemmeside offentliggøres informations-materiale. Der arbejdes fortsat på dette informationsmateriale, men da al mødeaktivitet er stærkt hæmmet af den situation samfundet er i, er vi ikke endeligt på plads. Der arbejdes fortsat med flere samarbejdspartnere for at få de sidste ting på plads.

Bestyrelsen kan dog oplyse, at der er arbejdet med forskellige scenarier for fortsat drift af Voerladegård Vandværk. Alle scenarier vil kræve investeringer i vandværket for 6-8 mio. kr. over de næste år. Investeringer vi som vandværk med ca. 350 forbrugere selv skal udrede, og som vil betyde prisstigninger.

Bestyrelsen anbefaler derfor at der fusioneres med Skanderborg Vand A/S, så forbrugerne i Voerladegård kan blive tilkoblet Skanderborg Vand A/S under samme vilkår, som de resterende 6.500 forbrugere i Skanderborg. Når vi er klar, vil vi offentliggøre informationsmateriale på hjemmesiden om konsekvenserne ved en fusion, samt uddybe dette på en kommende generalforsamling.

Udkast Dagsorden til Generalforsamling 2020

Se fremsendt uredigeret forslag fra et medlem

Bestyrelsen den 28. marts 2020

Sundheds- og ældreministeren har med virkning fra den 18. marts 2020 udstedt et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer mv., herunder generalforsamlinger, med mere end 10 deltagere (”Forsamlingsforbuddet”). Sundheds- og ældreministeren har samtidig forlænget fristen for indsendelse af årsrapport, hvilket indebærer, at årsrapporten nu skal indsendes senest otte uger efter Forsamlingsforbuddets ophør (”Fristforlængelsen”).

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.