Bestyrelsen

Formand:                Anders Bjarrum Laursen    Telefon 40 81 64 51

Næstformand:        Torben Grøn                           Telefon 75 78 25 82  Mobil 20640363

Kasserer:                 Leif Ifversen Olesen             Telefon 75 78 22 01   Mobil 23 24 44 10

Sekretær:                 Nis Heissel                              Telefon 26 16 55 88

Bestyrelsesmedl.:    Uffe Storm Boe                   Telefon 29 48 33 55

Suppleant:              Benny Andersen                    Telefon 20 20 42 64

Regnskab:                Brædstrup Fjernvarme v/ Bodil Kjær Lund
Revisor:                    Revisionsfirmaet Lidegaard A/S Brædstrup
Vandværkspasser:  Arne Rodsted                        Mobiltlf.    29 45 79 66