Om Vandværket

Vandværket har tilladelse til at indvinde 37.000 m3 råvand pr år.
Dette foregår ved værkets boringer i skoven hvor også selve vandværket og lagertanke er placeret.

Skriv et svar