Vandkvalitet

Voerladegård Vandværk bliver med jævne mellemrum testet på kvaliteten af vores vand, dels direkte ved boringerne, dels ved værket og endelig hos forbrugerne.

GEUS logo - link til forsiden.   Resultat af prøverne kan ses her (åbner nyt vindue):

Vandets hårdhed er: 13 °dH, hvilket svarer til temmelig hårdt vand

  • o-4      =  Meget blødt
  • 4-8      =  Blødt
  • 8-12    =  Middelhårdt
  • 12-18 =  Temmelig hårdt
  • 18-24  =  Hårdt
  • 24-30  =  Meget hårdt
  • 30-..    =  Særdeles hårdt

Skriv et svar