Flyttemeddelelse

Hvis du sælger eller fraflytter en ejendom, skal vandmåleren aflæses den dag der flyttes.
Det er en god ide, at fraflytter og ny ejer/lejer aflæser måleren sammen. Tag evt. et foto af
målerstand.
Det er ejer, der hæfter for alt forbrug.
Når vi har modtaget nedenstående oplysninger, laver vi en flytteafregning og sender til sælger/fraflytter og ny ejer/lejer modtager en aconto-opkrævning.
Udfyld formularen herunder med de korrekte oplysninger.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

Måleur Måleur

Oplysninger om sælger/lejer:

Oplysninger om ny ejer/lejer:

Alternativt kan du hente en af disse to dokumenter, og sende dem til os pr. e-mail.

Flyttemeddelelse i word-format

(kan gemmes,udfyldes og sendes til: formand@voerladegaardvandvaerk.dk)

Flyttemeddelelse PDF