Brug vand med ekstra stor omtanke!

Omkring midnat kunne pumper og rensningssystemer igen ikke følge med det store vandforbrug, og vandtanken var igen helt tom. Så stopper det hele, hvilket vandværkets alarmsystemer og flere ”natteravne” bemærkede.  Godt vi har en god vandværkspasser, som hurtigt fik systemerne i gang igen. Tak til Arne.

Vi bruger rigtig meget vand i denne varme og tørre tid. Vandværket har endnu ikke besluttet at iværksætte restriktioner, men det kan blive nødvendigt.

Derfor opfordrer vi alle til at spare på vandet – også til havevanding! Der findes mange gode råd  – se f.eks. denne hjemmeside 

Brug vand med ekstra stor omtanke.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

BRUG VAND MED OMTANKE.

Mange oplevede en tom vandhane omkring midnat natten til lørdag.

Det viste sig, at rentvandstanken på vandværket var løbet tør og automatikken havde stoppet grundvandspumperne. En nærmere undersøgelse i går mandag har vist, at årsagen er, at filtrene, som renser grundvandet inden det pumpes ned i rentvandstanken og derfra ud til forbrugerne, kører på højtryk og har svært ved at følge med i disse dage med et merforbrug på 50 %.

For at undgå omfattende restrektioner, som mange andre vandværker har i denne i.ø. skønne tid, skal bestyrelsen opfordre til, at bruge vand med omtanke.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

BRUG IKKE MERE VAND END ABSOLUT NØDVENDIGT.

Omkring midnat – natten til lørdag den 2/6 – svigtede automatikken på vandværket og rentvandstanken løb tør.
Vandforbruget er p.t. omkring 50 % mere end normalt og den ene boring kan ikke levere vand nok. Årsagen vil blive undersøgt på mandag.
Derfor styres pumperne ind til videre manuelt, og vi forventer ikke yderligere problemer i weekenden.
Venlig hilsen Voerladegård Vandværk
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamlingsreferat 2018

Generalforsamling 2018

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Der er ikke desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Voerladegård Vandværk

I de sidste par mdr. har der været skrevet en del om vandværker på Fyn og andre steder, hvor man har fundet rester af sprøjtegift –  desphenyl-chloridazon -, som er sivet ned i undergrunden og har forurenet vandet.

Bestyrelsen i Voerladegård besluttede derfor at få foretaget en ekstraordinær analyse af vores vand. Analysen foreligger nu og heldigvis, er vores vand IKKE forurenet.

Som forbruger kan du derfor uden bekymringer drikke vand fra Voerladegård Vandværk.

Vandværksforeningen skriver i nyhedsbrev 280817

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Løber dit toilet? Det er dyrt!

Har du et toilet, der løber, så skal det stoppes hurtigt, for det er store mængder vand, der går til spilde, og det er dyrt for dig!
Toiletskyl udgør cirka 27 procent af en normal husstands vandforbrug – derfor er det værd at overveje, om du kan begrænse vandforbruget til netop dette formål.

Det virker måske ikke som det store problem, hvis dit toilet løber en smule. Måske løber det så lidt, at du ikke umiddelbart ser det, og så kan det vel være lige meget?

Det kommer lidt an på, hvordan du ville have det med at skylle en 100-kroneseddel ud i toilettet en gang om ugen. For det er i grove træk resultatet: en ekstraregning på 5.000 kroner på et år for et toilet, der næsten ikke løber.

Er der tydelige krusninger i overfladen af vandet i kummen, kan du miste op mod 20.000 kroner om året (eller cirka en 50’er hver eneste dag). Så start lige med at se, hvordan dit toilet har det: Hold et stykke tørt toiletpapir ind mod kummens bagkant. Bliver det vådt af rindende vand, så brug lige en halv time på at fikse det.

Skifter du fra et gammelt toilet, der skyller med 8-9 liter, til et nyere, der kan nøjes med 2-4 liter pr. skyl, kan du spare cirka 1000 kroner pr. år – det svarer til tilbudsprisen på et nyt toilet.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

eForsyning

Som noget nyt kan du nu på eForsyning se dit forbrug af vand, dine dokumenter fra vandværket, melde flytning, SMS service m.v. Klik ind på eForsyning og udforsk dine muligheder og tilmeld dig SMS service, så sender vi en besked til dig, hvis problemer med levering af vand.  Dit brugernavn og adgangskode finder du på din faktura fra Voerladegård Vandværk

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Vilholt Vandværk er ophørt

Vilholt Vandværk  er den 18. okt.  nedlagt og forsynes nu med vand fra Voerladegård Vandværk via en ny vandledning, som er gravet ned syd om Pinddal Mose fra Grønskovvej til Højlundvej.  Årsagen til lukning af det lille vandværk er, at boring og inventar er nedslidt og at produktion af vand på det lille vandværk ikke har været rentabel.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

92 vandmålere er udskiftet

Elektronikken til fjern-aflæsning af vandmålere, som blev udskiftet i 2013, har været af dårlig kvalitet. Mange målere, som er placeret i målerbrønde, har ikke kunnet aflæses elektronisk og mange har været dugget i en sådan grad, at manuel aflæsning også har været vanskelig. Derfor har vi udskiftet 92 vandmålere. Kontrol af øvrige i målerbrønde viser ingen dug. Det kan dog næppe undgås, at dug – kondensvand – igen vil forekomme, når temperatursvingninger indtræder efterår og vinter. Hvis du vil holde kontrol med dit vandforbrug og har svært ved at aflæse grundet dug, prøv da at banke med let hånd på vandmåleren, hvorved kondensvand normalt fordeler sig og gør aflæsning muligt.

Vandværket forsætter med den årlige elektroniske aflæsning til brug for årsopgørelsen. Du skal således ikke selv indberette dit vandforbrug.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2017

Ved generalforsamlingen den 6. april blev Benny Andersen, Torben Grøn og Nis Heissel genvalgt til bestyrelsen. Som ny suppleant blev valgt Per Balling.

Se referatet Generalforsamling 2017

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar