Aflæsning af vandmålere

Vi kører rundt i området og  aflæser vandmålere i dagene onsdag og torsdag den 18. og 19. december.  Der er sikkert målere, hvorfra vi ikke kan modtage det elektroniske signal,  og der vil vi aflæser manuelt i målerbrønden.  Hvis der ikke er nogen hjemme håber vi,  at man har forståelse for,  at vi selv åbner målerbrønden og aflæser.                                              I 2018  havde vi en del steder udfordringer med  at finde målerbrønden, da de var dækket af jord og andet. Vi skal derfor gøre opmærksom på,  at det i medfør af regulativet påhviler ejeren at sikre, at målerbrønden er synlig og let tilgængelig.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt standardregulativ for Voerladegård Vandværk

Standardregulativ for Voerladegård Vandværk 2019

Standardregulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019 og gælder for de fleste vandværker i Skanderborg kommune.

Standardregulativ af 28. mats 2007 ophæves.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamlingsreferat og Årsrapport

Se under menupunkterne Generalforsamlinger og Økonomi

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Persondataforordning

Persondatapolitik 2019

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Drik vand fra hanen – det er klimavenligt

Drik vand fra hanen – det er klimavenligt

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Varmen kan skade dine vandrør af støbejern

Varmen kan skade dine vandrør af støbejern

Det er altid en rigtig god ide at holde godt øje med sit vandforbrug. Og i meget varme og tørre periode er der en ekstra god grund til at gøre det, hvis din bolig har ældre vandinstallationer.

På grund af varmen er der nemlig risiko for, at jordledninger, der er vandforsyningen ind til huset, knækker. Det er kun et problem de steder, hvor jordledningerne er gamle og lavet af støbejern. Nyere installationer er lavet af plast, og plast kan udvide sig og tilpasse sig bevægelser i jorden.

”Støbejern er lidt ligesom glas, og du kan risikere, at vandrørene knækker, fordi jorden omkring rørene bliver meget tør og hård som sten. Populært sagt presser jorden rørene over,” siger Birger T. Christiansen, teknisk konsulent i brancheorganisationen TEKNIQ, der repræsenterer de danske el- og vvs-installatører.

Få tjek på dit vandforbrug

Vandskader er dyre og kan betyde store skader i huset, hvis de ikke opdages hurtigt. Danske Vandværkers tekniske rådgiver, Henrik Blomhøj, forklarer:

”Det kan blive meget dyrt, hvis et vandrør springer. Som udgangspunkt er det altid en rigtig god ide at holde øje med vandforbruget i husstanden. Og hvis du mindst en gang om måneden noterer, hvor meget vand du har brugt, vil du kunne spotte et eventuelt vandspild og forhindre, at din vandregning løber løbsk. Helt konkret skal du tjekke, om vandmåleren kører rundt, selv om du har lukket for alle hanerne i din bolig. Drejer den lille viser rundt, er det et tydeligt tegn på vandspild, for eksempel en lækage på et rør eller et toilet, som løber”.

Hvis vandmåleren står stille, og der bliver vådt i eller ved huset alligevel, kan det være jordledningen uden for huset, der er knækket. Det er boligejeren selv, som er ansvarlig for vandspild og reparationer af jordledningen.

Er du i tvivl, om du har et brud på rørene, så kontakt en autoriseret vvs-installatør, for det kan hurtigt blive en dyr omgang, hvis der er hul på vandrøret.

Du skal være særlig opmærksom på dit vandforbrug hvis:

  • Du har ældre installationer, som er lavet af støbejern
  • Du har indbyggede vandrør, som er skjult i vægge og gulve, hvor det kan være svært at se en lækage
  • Dine vandrør ikke er isolerede. Det gælder også for ældre huse, selvom de er helårsbeboede, især hvis rørene er placeret i uisolerede loftsrum eller skunke. En huskeregel er, at alle vandrør, der ligger uden for den isolerede del af boligen (klimaskærmen), er i risiko for at sprænge primært om vinteren på grund af frost.

Kilde: TEKNIQ Installationsbranchen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Brug vand med ekstra stor omtanke!

Omkring midnat kunne pumper og rensningssystemer igen ikke følge med det store vandforbrug, og vandtanken var igen helt tom. Så stopper det hele, hvilket vandværkets alarmsystemer og flere ”natteravne” bemærkede.  Godt vi har en god vandværkspasser, som hurtigt fik systemerne i gang igen. Tak til Arne.

Vi bruger rigtig meget vand i denne varme og tørre tid. Vandværket har endnu ikke besluttet at iværksætte restriktioner, men det kan blive nødvendigt.

Derfor opfordrer vi alle til at spare på vandet – også til havevanding! Der findes mange gode råd  – se f.eks. denne hjemmeside 

Brug vand med ekstra stor omtanke.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

BRUG VAND MED OMTANKE.

Mange oplevede en tom vandhane omkring midnat natten til lørdag.

Det viste sig, at rentvandstanken på vandværket var løbet tør og automatikken havde stoppet grundvandspumperne. En nærmere undersøgelse i går mandag har vist, at årsagen er, at filtrene, som renser grundvandet inden det pumpes ned i rentvandstanken og derfra ud til forbrugerne, kører på højtryk og har svært ved at følge med i disse dage med et merforbrug på 50 %.

For at undgå omfattende restrektioner, som mange andre vandværker har i denne i.ø. skønne tid, skal bestyrelsen opfordre til, at bruge vand med omtanke.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

BRUG IKKE MERE VAND END ABSOLUT NØDVENDIGT.

Omkring midnat – natten til lørdag den 2/6 – svigtede automatikken på vandværket og rentvandstanken løb tør.
Vandforbruget er p.t. omkring 50 % mere end normalt og den ene boring kan ikke levere vand nok. Årsagen vil blive undersøgt på mandag.
Derfor styres pumperne ind til videre manuelt, og vi forventer ikke yderligere problemer i weekenden.
Venlig hilsen Voerladegård Vandværk
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamlingsreferat 2018

Generalforsamling 2018

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar